Quick Scan

Eén van de producten van Caritax is de Quick scan. Door middel van een beperkt aantal interviews en een standaard vragenlijst worden de voor uw organisatie belangrijkste processen doorgesproken op relevante fiscale aspecten.

De bevindingen worden in een heldere rapportage verwerkt, waarbij fiscale risico’s en kansen inzichtelijk worden gemaakt. Deze rapportage wordt besproken met de verantwoordelijke lijnmanager of met de directie van de instelling. Desgewenst stellen we samen een plan van aanpak op om de geïdentificeerde risico’s uit te bannen en geïdentificeerde kansen te realiseren.

Deze Quick Scan kost EUR 300,= tot EUR 600,= (excl. BTW en reiskosten) afhankelijk van de omvang van de organisatie. Uiteraard krijgt u vooraf duidelijkheid over de precieze omvang van deze vaste prijs.

Bel voor een afspraak 024 – 204 22 80 of vul hierboven uw telefoonnummer in, dan bel ik u snel terug!

Inhouse BTW-training Zorg

Ik heb gemerkt dat binnen de instellingen vaak weinig kennis van BTW aanwezig is en als deze aanwezig is, het vaak maar één of enkele personen betreft die deze kennis hebben. Daarom bied ik een BTW-training aan speciaal voor zorginstellingen. De training is modulair opgebouwd en kan eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke situatie. De training duurt circa 4 uur.

Voorafgaand aan de training vindt er een verkennend gesprek plaats. Dit heeft een tweeledig doel: een beeld krijgen van de aanwezige BTW-kennis en inzicht krijgen in de specifieke situatie van uw instelling.

De ervaring leert dat een groepsomvang tot maximaal 10 personen optimale interactie geeft. De training kost EUR 400,= (excl. BTW en reiskosten).

Bel voor een afspraak 024 – 204 22 80 of vul hierboven uw telefoonnummer in, dan bel ik u snel terug!

Suppletieaangifte

Ik kan u ondersteunen bij het opstellen van uw suppletieaangifte. Samen met de financiële staf wordt een plan van aanpak en een taakverdeling opgesteld. Deze zijn toegesneden op de bij de betrokken medewerkers aanwezige BTW-kennis.

Op basis van de afgesproken taakverdeling wordt een vaste prijs afgesproken. De concept-suppletieaangifte wordt met de betrokken medewerkers besproken. Specifiek wordt aandacht besteed aan kansen en risico’s.

Zo nodig kan ik uw medewerkers ondersteunen bij het feitelijk indienen van de suppletieaangifte.

Bel voor een afspraak 024 – 204 22 80 of vul hierboven uw telefoonnummer in, dan bel ik u snel terug!